Hogyan írjuk helyesen a meddőenergia mértékegységét?

Helyes válasz: var, vagy ennek ezerszerese a: kvar (kilo=103 prefixummal)

Hivatalosan:

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

IV. Fejezet
A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen használható törvényes mértékegységek

TELJESÍTMÉNY
(2) Csak elektromos meddő teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a var; jele: var.

II. Fejezet
Az SI rendszer származtatott egységei
(2)73 Az alap- és származtatott mértékegység többszöröseit és törtrészeit az egység neve elé illesztett, egy-egy szorzót jelentő, alább felsorolt prefixumok (SI-prefixumok) segítségével lehet képezni:

kilo k 103