Az ISO 50001 egy nemzetközi szabvány, amely követelményeket határoz meg egy energiairányítási rendszer (EIR) kialakításához, bevetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez.  Az EIR elsődleges célja a kiépítő szervezet energiateljesítményének folyamatos növelése. Az energiateljesítmény magában foglalja az energiahatékonyságot, energiafelhasználást és –fogyasztást.

  • Energiahatékonyság: Mennyiségi kapcsolat egy folyamat kimenete és energia-bemenete között.
  • Energiafelhasználás: Az energia alkalmazásának módja és fajtája.
  • Energiafogyasztás: Az alkalmazott energia mennyisége.
  • Energiateljesítmény: A fent felsorolt definíciókkal kapcsolatos mérhető eredmények.

Energiagazdálkodás és ISO 50001

Energiagazdálkodás: Azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja a rendelkezésre álló energia gazdaságos hasznosítása.
Az energiagazdálkodás logikája az ISO 50001 szerint:

ISO 50001 sikeres alkalmazásának legfontosabb feltételei a felső vezetés elkötelezettsége a szervezet energiateljesítményének növelése, a kiépülő energiairányítási rendszer támogatása, eredményességének fejlesztése mellett és egy energia-alapállapot meghatározása.  Ezt a két dolgot rögzíteni kell a szervezet energiapolitikájában.

Energia-alapállapot: Mennyiségi értékek, amelyek alapot képeznek az energiateljesítmény összehasonlításához.

Energiapolitika: A bevezető szervezet átfogó szándéknyilatkozata és iránymutatása, amely a saját  energiateljesítményükkel kapcsolatos.

Az energiatervezési folyamatnak összhangban kell lennie az energiapolitikával, és meg kell határoznia azokat a tevékenységeket, amelyek az energiateljesítményt folyamatosan javítják.

Energiatervezés: Helyzetelemzés az Önök energetikai tulajdonságaival kapcsolatban.

A bevezetés és működtetés során fel kell használni az energiatervezési folyamatokból eredő cselekvési terveket.

A szervezetnek biztosítania kell tervezett időközönként az energiairányítási rendszer belső auditját, az esetleges hibák kiszűrésének érdekében. Mérnie és elemeznie kell a működésének azon főbb jellemzőit, amelyek meghatározzák az energiateljesítményét. Továbbá a szervezet feladata a kiszűrt hibák helyesbítése és megelőzése.

A vezetőségi átvizsgálás biztosítja az energiairányítási rendszer folyamatos alkalmasságát, fenntarthatóságát és fejlődését.