Az ISO 50001 szabvány szerinti energia irányítási rendszer kiépítése elsősorban a jelentős energia felhasználású vállalatok számára ajánlott. Egy megfelelően bevezetett és működtetett energiairányítási rendszer nagymértékben segíti a vállalat energiahatékonyságának növelését, így különböző gazdasági és környezeti előnyöket érhet el vele. Az ISO 50001 szabvány bevezetésével az alábbi törvényi kötelezettségnek tehet eleget egy nagyvállalat, melynek határideje bírság nélkül: 2017. június 30. :

2015. évi LVII. törvény
az energiahatékonyságról a nagyvállalatok számára – részlet:

22. § (1) A nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni (a továbbiakban: kötelező energetikai auditálás).

(2) Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. Ebben az esetben a nagyvállalat köteles négyévente megküldeni a Hivatal részére az érvényes tanúsítványt.

 

Ajánlat kérése

Cégcsoportunk sok éves, energiagazdálkodásban és mérésadatgyűjtő rendszerek telepítésében szerzett tapasztalata kiemelkedően alkalmassá tesz bennünket a Magyarországon 2012 évben megjelent MSZ EN ISO 50001 energiairányítási rendszer szabvány (EIR) kiépítésére bármely ipari vagy önkormányzati, szolgáltatói környezetben.

Az energetikai szaktudás kiegészül a mérés- adatgyűjtés területének jó ismeretével is, melynek eredménye egy átlátható, jól kézben tartható, és minden szinten elegendő információt adó energiairányítási rendszer. Ennek jó működtetése és rendszer szintű összekapcsolása  lehetővé teszi cége számára az optimális energiafelhasználást, amely a legnagyobb energia megtakarítást, ezáltal a legkisebb energia költség elérését teszi lehetővé.