Dr. Kroó Norbertről:
Kroó Norbert 1985 óta tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, volt főtitkára és alelnöke.
Az EU 22 fős Tudományos Tanácsának alapító tagja, az Európai Fizikai Társulat volt elnöke
és most tiszteleti tagja. Számos nemzeti és nemzetközi Akadémia tagja. Több, mint háromszáz
tudományos cikk szerzője. Nevéhez negyven szabadalom fűződik.

Díjai, elismerései (a teljesség igénye nélkül):
Akadémiai Díj (1970), Alexander von Humboldt-díj (1996), Wallis E. Lamb-díj (2009), az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Honoris Causa Professzor Doktora (2009), Finn Oroszlán
Lovagrend parancsnoki érdemrendje (2010), Prima Primissima Díj (2011), Charles Hard
Townes Díj (2016, USA).

A könyvről:
Napjainkban egyre nehezebb eligazodni az egyre gyorsabban változó technológiák világában.
Dr. Kroó Norbert felvállalta azt a feladatot, hogy a 21. század tudományáról és technológiáiról
különböző fórumokon előadásokat tartson. Könyve ezeknek az előadásoknak példákkal
kiegészített, bővített változata.
Tárgyalja a nanotechnológiákat, és ezen belül azok optikai vonatkozásait, a plazmonikát. A kis
méretek tartományában pedig a kvantummechanika és annak hatása a technológiákra kerül
kiemelésre. A kvantummechanika nemcsak a technológiákra, hanem a biológiai, sőt a
társadalmi folyamatainkra is nagy hatást gyakorol. Az új technológiák is, akárcsak a „régiek”,
anyagokhoz kötődnek, ezért az anyagtechnológiák szintén megkerülhetetlenek a témában.
A könyv foglalkozik az energetika legfrissebb kérdéseivel, és a fenntartható környezet
lehetséges megoldásaival.