A villamos energetikai tevékenységet támogató, illetve üzembiztonságát növelő intézkedések pontos paraméterezéséhez mérni és mérni kell!

Vállaljuk kis-, közép- és nagyfeszültségű villamos hálózatok villamos (hálózat analizáló) mérésének elvégzését az Ön igényeinek megfelelően.

Szakembereink mobil Janitza-márkájú mérőberendezéseink segítségével pontos képet alkotnak a fogyasztói hálózatot terhelő viszonyokról és naprakész megoldásokat kínálnak vállalat energia-egyensúlyának optimalizáláshoz.

Méréseink során törekszünk a  legegyszerűbb és legmegbízhatóbb mérési eljárás kidolgozására, amely során igyekszünk biztosítani a vállalat zavartalan működését és végeredményben elősegítjük a vállalat költségcsökkentését.

Ajánlat kérése

A villamos mérések célja lehet:

 • Villamosenergia-gazdálkodást támogató mérések, amelyek segítségével az adott időtartamra vonatkoztatott hatásos- illetve meddőteljesítmény-görbék illetve fogyasztási adatok regisztrálhatók és átlagolhatóak az elszámolási periódusidőnek megfelelően.
 • Fázisjavító berendezés tervezéséhez szükséges villamos paraméterek mérése
 • Az üzembiztonságot elősegítő, „MSZ EN 50160:2011”-es szabvány szerinti hálózat analizáló mérés a feszültségviszonyok és felharmonikus spektrum meghatározásához hibafeltárás szempontjából.

A helyszíni hálózatanalízis során öt lépésben foglalhatjuk össze méréseink menetét:

 • A nyers adatok, villamosparaméterek összegyűjtése
 • A szükséges adatok szűrése
 • Információ kinyerése az adatból
 • Az információk megjelenítése
 • Az információk validálása

A műszereink által mérhető villamos és egyéb paraméterek:

 • Általános villamos mennyiségek (feszültség, áramerősség, teljesítmények, energia felhasználás).
 • Feszültség és áram felharmonikus spektrum akár a 63. renddel bezárólag és felharmonikus torzítás.
 • Feszültség emelkedés és csökkenés, tranziens és villogás jelenségek vizsgálata.
 • Elszámolási mérők adatainak kiolvasása és teljesítmény görbéinek kiértékelése.
 • Hőmérséklet mérése (PT100-as vagy PT1000-es hőmérsékletfüggő ellenállással).
 • Hőkamerás vizsgálatok.
 • Fénymérés.
 • Analóg jelek feldolgozása (a mérőműszer jelbemenete 4-20 mA áramerősséggel terhelhető).
 • Digitális jelek feldolgozása (a mérőműszer jelbemenete 10-28 V feszültséggel és 1-6 mA áramerősséggel terhelhető).

A mérés során kiértékelt adatok átfogó képet biztosítanak a hálózat minőségéről. Segítségükkel felismerhetővé válnak:

 • A hálózaton esetlegesen fellépő tranziens eseményeket
 • Túláramok, túlfeszültségek
 • Feszültségletörések, feszültségkiesések
 • A mérés során lezajlott események időpontjai
 • Fázisok aszimmetrikus kiterhelései
 • Hatásos és meddő teljesítmény fogyasztási adatok és viszonyok

Kiértékelés:

Minden esetben a mért értékek kiértékelése jegyzőkönyv formájában történik, mely a grafikonos megjelenítésen túl azok szöveges magyarázatát is tartalmazza. A jegyzőkönyvek javaslatokat/beavatkozási alternatívákat is tartalmaznak, melyek az adott kérdéskör megoldását kívánják elősegíteni.

Hálózat analizáló mérésekkel kapcsolatban keresse szaktanácsadó munkatársunkat.